برگزاری اجلاس کشورهای حوزۀ دریای مازندران، بدون ایران، نقض حقوقی تمامی مقاوله نامه های گذشته، چه در زمان وجود اتحاد شوروی و چه پس از آن است.

به گزارش "تابناک" مقامات مسئول در این رابطه موظف اند بنابر اصل دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران، هر چه سریعتر اقدامات لازم را به عمل آورده و افکار عمومی را در جریان اخبار مربوطه قرار دهند و در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه تعرض و خسرانی در این رابطه، مستقیماً متوجه آنها خواهد بود.

 بر این اساس لازم است که:

1 – سفیران چهار کشور حوزۀ دریای مازندران، به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی ایران به ایشان ابلاغ گردد.

2 – به چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان تذکر داده شود که مصوبات چنین اجلاسی، فاقد مشروعیت حقوقی بوده و ایران، مصوبات و توافقات احتمالی را به رسمیت نخواهد شناخت.

3 – رسماً اعلام گردد که یا ایران باید به این اجلاس دعوت شود و یا برگزاری چنین اجلاسی لغو شود.
برگزاری اجلاس کشورهای حوزۀ دریای مازندران، بدون ایران، نقض حقوقی تمامی مقاوله نامه های گذشته، چه در زمان وجود اتحاد شوروی و چه پس از آن است.

به گزارش "تابناک" مقامات مسئول در این رابطه موظف اند بنابر اصل دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران، هر چه سریعتر اقدامات لازم را به عمل آورده و افکار عمومی را در جریان اخبار مربوطه قرار دهند و در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه تعرض و خسرانی در این رابطه، مستقیماً متوجه آنها خواهد بود.

 بر این اساس لازم است که:

1 – سفیران چهار کشور حوزۀ دریای مازندران، به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی ایران به ایشان ابلاغ گردد.

2 – به چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان تذکر داده شود که مصوبات چنین اجلاسی، فاقد مشروعیت حقوقی بوده و ایران، مصوبات و توافقات احتمالی را به رسمیت نخواهد شناخت.

3 – رسماً اعلام گردد که یا ایران باید به این اجلاس دعوت شود و یا برگزاری چنین اجلاسی لغو شود.

4 – در صورت پایفشاری کشورهای فوق الذکر بر برگزاری اجلاس بدون حضور ایران، متقابلاً ایران تمامی معاهدات گذشته را لغو نموده و بر اساس عهدنامه های رد و بدل شده در دوران اتحاد شوروی، حاکمیت خود را بر پنجاه درصد از دریای مازندران، اعمال خواهد کرد.

گفتنی است منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبر به «پرس تی وی» گفته است: ایران از این تصمیم روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بسیار خشمگین است
4 – در صورت پایفشاری کشورهای فوق الذکر بر برگزاری اجلاس بدون حضور ایران، متقابلاً ایران تمامی معاهدات گذشته را لغو نموده و بر اساس عهدنامه های رد و بدل شده در دوران اتحاد شوروی، حاکمیت خود را بر پنجاه درصد از دریای مازندران، اعمال خواهد کرد.

گفتنی است منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبر به «پرس تی وی» گفته است: ایران از این تصمیم روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بسیار خشمگین است

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 شهریور 1388    | توسط: ع .ش    |    | نظرات()